Regionrådet for Hamarregionen

Regionrådet for Hamarregionen er et politisk samarbeidsorgan for Hamarregionen. Det er Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner som er samarbeidende parter.

Regionrådet for Hamarregionen har et samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Dette samarbeidet er regulert av en Partnerskapsavtale.

Strategi

Regionrådets arbeid styres av rådets Strategi: Regionrådet for Hamarregionen Strategi 2020-2024

Møter i Regionrådet 2021

Vedtekter

VEDTEKTER pr. 22.10.2013

Kontaktinfo Regionrådet

Regionrådgiver: Fredrik Skjæret
Telefon: 917 02 454
Epost: fredrik.skjaeret@innlandetfylke.no
Besøksadresse: Park Gründer og Næringshus, Grønnegata 83, 2017 HAMAR