Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

Møter 21. september

Møteinnkalling Representantskapsmøte

Overvåkning av Mjøsa

KS om Kommunebarometeret

Batterifabrikk på Heggvin

ArenaInnlandet 2022

Møteprotokoll fra Representantskapsmøtet

Presentasjon fra Sagatun Brukerstyrt Senter

Møter den 25. mai

Referat fra Samrådsmøtet 25. mai

Presentasjon av den foreløpige kulturstrategien fra IFK

Presentasjon av Eli Blakstad

Presentasjon av Ida Harstad

Presentasjon av skjønnsmiddelprosjekt

Presentasjon av Solveig Hansen

Møteprotokoll fra ORM

Møter den 6. april 2021

Protokoll fra ORM

Protokoll fra Regionrådsmøtet

Orientering fra fylkeskommunen

Orientering om Handlingsprogram for Fylkesveger

Orientering om vannområde

Møteinnkalling Regionråd

Handlingsprogram for fylkesveger

Årsregnskapet for 2020

Møteinnkalling ORM

Møter den 2. februar 2021
Møteinnkalling Regionråd
Møteinnkalling ORM