Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

2023

Møte 13.04

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Orientering fra ORE

Orientering om folkehelseundersøkelse

Orientering fra IFK

Årsrapport 2022

Møte 28.02

Møteinnkalling

Handlingsprogram Regional plan for inkludering

Regional ungdomssatsing

Møteplan 2023

Møteinnkalling til Styremøte i Hipr

Møteprotokoll fra Representanskapsmøtet

Regional plan for Inkludering

Aktuelle saker fra IFK

Innlandsporteføljen

Regionalt kompetanseforum

Regional Ungdomssatsing

Gatelaget

Protokoll fra Styremøtet

Amathea

2022

Møte 6. desember

Møteinnkalling til styremøte

Protokoll fra møtet

Orientering fra fylkeskommunen

Orientering om regionale kultursatsinger

Orientering fra NTNU

Møte 18. oktober (Samrådsmøte)

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Orientering om Bioøkonomi

Orientering om oppvekstreform

Orientering om Landbruk og matsikkerhet

Orientering om oppvekst og utenforskap

Orientering om Osloregionen

Møte 13. september

Møteprotokoll

Regionalt historiesenter

Arkitektskisser

Prosjektfremdrift

Regional plan for klima, energi og miljø

Møteinnkalling representantskapsmøte

Møte 24. juni

Protokoll fra Styremøtet

Møteinnkalling til Styremøtet

Møte 31. mai

Protokoll fra styremøtet

Møteinnkalling Samrådsmøtet

Møteinnkalling Styremøte

Møte 19. april

Møteinnkalling Representantskapsmøte

Innovasjon på Blæstad

HRU prosjektorientering

Orientering fra fylkeskommunen

Skolepresentasjon

Oral helse presentasjon

Protokoll fra Representantskapsmøtet

Møte 22. februar

Protokoll fra Styremøte

Protokoll fra Representantskapsmøtet

Presentasjon status Bredbånd

Presentasjon Innlandsstatistikk

Møteinnkalling Representantskapsmøte

Møteinnkalling Styremøte

2021

Møte 30. november

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Handlingsprogram 2022-2023

Presentasjon fra Jordvernalliansen

Orientering fra fylkeskommunen

Møter 21. september

Møteinnkalling Representantskapsmøte

Overvåkning av Mjøsa

KS om Kommunebarometeret

Batterifabrikk på Heggvin

ArenaInnlandet 2022

Møteprotokoll fra Representantskapsmøtet

Møteinnkalling til Styremøte i HIPR

Møteprotokoll fra Styremøtet

Presentasjon fra Sagatun Brukerstyrt Senter

Møter den 25. mai

Referat fra Samrådsmøtet 25. mai

Presentasjon av den foreløpige kulturstrategien fra IFK

Presentasjon av Eli Blakstad

Presentasjon av Ida Harstad

Presentasjon av skjønnsmiddelprosjekt

Presentasjon av Solveig Hansen

Møteprotokoll fra ORM

Møter den 6. april 2021

Protokoll fra ORM

Protokoll fra Regionrådsmøtet

Orientering fra fylkeskommunen

Orientering om Handlingsprogram for Fylkesveger

Orientering om vannområde

Møteinnkalling Regionråd

Handlingsprogram for fylkesveger

Årsregnskapet for 2020

Møteinnkalling ORM

Møter den 2. februar 2021
Møteinnkalling Regionråd
Møteinnkalling ORM