Kategorier
Hamar Innflytter Løten Stange

Tidenes høyeste befolkningsvekst i Hamar

Hamar er den store vinneren i kampen om nye innbyggere. Hamars vekst er suverent størst i Innlandet.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå publisert i uke 8 viser at Hamar ved utgangen av 2021 har 31.999 innbyggere. Det er en økning på 490 gjennom fjoråret.

Stange og Løten vokser også:

  • Hamar: 31.999 innbyggere. Vekst på 490 i fjor.
  • Stange: 21.156 innbyggere. Vekst på 84 i fjor.
  • Løten: 7.715 innbyggere. Vekst på 90 i fjor.

Kilde: SSB og Hamar Arbeiderblad (artikkel)

Stange kommune lanserer markedsportalen stange.no
Stange kommune har nettopp lansert markedsportalen stange.no for å markedsføre alt i …
STANGE med størst økning i boligpriser i første kvartal
Hamar Arbeiderblad skriver 5. mai 2022: Statistikken fra Eiendom Norge viser at …
Boligprisene i Hamarregionen falt mindre enn snittet
Boligprisene i Hamarregionen har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, og …
Grunnskolen i Hamar gjør det godt i Kommunebarometeret 2021
Hamar tar 3. plass i sektoren Grunnskole i Kommunebarometer for 2021. Denne …