Hamarregionen IPR

Regionrådet for Hamarregionen er et politisk samarbeidsorgan for Hamarregionen. Det er Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner som er samarbeidende parter.

Kommunene i Hamarregionen har etablert Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd som en strukturell endring av Regionrådet for Hamarregionen. Navnet Regionrådet brukes fortsatt i omtalen av organisasjonen. Regionrådet har et samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Dette samarbeidet er regulert av en Partnerskapsavtale.

Strategi

Regionrådets arbeid dreier seg om regional utvikling av samfunnet i Hamarregionen. Det er laget en strategi hvor det er valgt ut noen hovedsatsingsområder, hvor man mener det vil være mest og hente på et regionalt samarbeid. Regionrådet for Hamarregionen Strategi 2020-2024

Møter i Regionrådet

2022

22.Februar

19. April

31. mai

13. September

18. oktober

6. desember

2021

Vedtekter

Da Regionrådet endret organisatorisk form i 2021, ble det vedtatt en samarbeidsavtale mellom kommunene i Hamarregionen som regulerer dette samarbeidet. Denne samarbeidsavtalen er også rådets gjeldende vedtekter.

Samarbeidsavtale pr. 2021

Kontaktinfo Regionrådet

Daglig leder: Fredrik Skjæret
Telefon: 917 02 454
Epost: fredrik.skjaeret@innlandetfylke.no
Besøksadresse: Park Gründer og Næringshus, Grønnegata 83, 2017 HAMAR