Hamarregionen IPR

Regionrådet for Hamarregionen er et politisk samarbeidsorgan for Hamarregionen. Det er Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner som er samarbeidende parter.

Kommunene i Hamarregionen har etablert Hamarregionen Interkommunalt Politisk Råd som en strukturell endring av Regionrådet for Hamarregionen. Navnet Regionrådet brukes fortsatt i omtalen av organisasjonen. Regionrådet har et samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Dette samarbeidet er regulert av en Partnerskapsavtale.

Strategi

Regionrådets arbeid dreier seg om regional utvikling av samfunnet i Hamarregionen. Det er laget en strategi hvor det er valgt ut noen hovedsatsingsområder, hvor man mener det vil være mest og hente på et regionalt samarbeid. Regionrådet for Hamarregionen Strategi 2020-2024

Møter i Regionrådet

2023

28. Februar

13. April

30. Mai

29. August

26. September (Styremøte)

14. November (Samrådsmøte)

5. Desember

2022

22.Februar

19. April

31. mai

13. September

18. oktober

6. desember

2021

Vedtekter

Da Regionrådet endret organisatorisk form i 2021, ble det vedtatt en samarbeidsavtale mellom kommunene i Hamarregionen som regulerer dette samarbeidet. Denne samarbeidsavtalen er også rådets gjeldende vedtekter.

Samarbeidsavtale pr. 2021

Kontaktinfo Regionrådet

Daglig leder: Fredrik Skjæret
Telefon: 917 02 454
Epost: fredrik.skjaeret@innlandetfylke.no
Besøksadresse: Park Gründer og Næringshus, Grønnegata 83, 2017 HAMAR