Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

2024 15. Februar Møteprotokoll Orientering om legevakt Orientering om internasjonalt Orientering om Innlandsstrategien Orientering fra fylkeskommunen Møteinnkalling Saksutredning Sak 01/24 Vedlegg 1 sak 01/24 Vedlegg 2 Sak 01/24 2023 Representantskapsmøte 14.12 Møteinnkalling Vedlegg sak 25/23 Møteprotokoll Edvard Lysne sin orientering Fylkeskommunens presentasjon Samrådsmøte 28.11 Møteprotokoll Politiet om vold blant unge Politimesterens presentasjon Ungdomskultursatsing Kort om Hamarregionen…

Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

Møter den 25. mai Referat fra Samrådsmøtet 25. mai Presentasjon av den foreløpige kulturstrategien fra IFK Presentasjon av Eli Blakstad Presentasjon av Ida Harstad Presentasjon av skjønnsmiddelprosjekt Presentasjon av Solveig Hansen Møteprotokoll fra ORM Møter den 6. april 2021 Protokoll fra ORM Protokoll fra Regionrådsmøtet Orientering fra fylkeskommunen Orientering om Handlingsprogram for Fylkesveger Orientering om…