Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

2022 Møte 6. desember Møteinnkalling til styremøte Møte 18. oktober (Samrådsmøte) Møteinnkalling Møteprotokoll Orientering om Bioøkonomi Orientering om oppvekstreform Orientering om Landbruk og matsikkerhet Orientering om oppvekst og utenforskap Orientering om Osloregionen Møte 13. september Møteprotokoll Regionalt historiesenter Arkitektskisser Prosjektfremdrift Regional plan for klima, energi og miljø Møteinnkalling representantskapsmøte Møte 24. juni Protokoll fra Styremøtet…

Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

Møter den 25. mai Referat fra Samrådsmøtet 25. mai Presentasjon av den foreløpige kulturstrategien fra IFK Presentasjon av Eli Blakstad Presentasjon av Ida Harstad Presentasjon av skjønnsmiddelprosjekt Presentasjon av Solveig Hansen Møteprotokoll fra ORM Møter den 6. april 2021 Protokoll fra ORM Protokoll fra Regionrådsmøtet Orientering fra fylkeskommunen Orientering om Handlingsprogram for Fylkesveger Orientering om…