Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

2023 Møte 13.04 Møteinnkalling Møte 28.02 Møteinnkalling Handlingsprogram Regional plan for inkludering Regional ungdomssatsing Møteplan 2023 Møteinnkalling til Styremøte i Hipr Møteprotokoll fra Representanskapsmøtet Regional plan for Inkludering Aktuelle saker fra IFK Innlandsporteføljen Regionalt kompetanseforum Regional Ungdomssatsing Gatelaget Protokoll fra Styremøtet Amathea 2022 Møte 6. desember Møteinnkalling til styremøte Protokoll fra møtet Orientering fra fylkeskommunen…

Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

Møter den 25. mai Referat fra Samrådsmøtet 25. mai Presentasjon av den foreløpige kulturstrategien fra IFK Presentasjon av Eli Blakstad Presentasjon av Ida Harstad Presentasjon av skjønnsmiddelprosjekt Presentasjon av Solveig Hansen Møteprotokoll fra ORM Møter den 6. april 2021 Protokoll fra ORM Protokoll fra Regionrådsmøtet Orientering fra fylkeskommunen Orientering om Handlingsprogram for Fylkesveger Orientering om…