Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

2023 Styremøte 26.09 Møteinnkalling Møteprotokoll Møte 29.08 Protokoll fra møtet Kommunedialog om VGO Aktuelle saker fra Fylkeskommunen Presentasjon fra VGO Møteinnkalling Vedlegg Partnerskapsavtale Vedlegg Følgebrev til sak om Partnerskapsavtale Møte 30.05 Møteinnkalling til Styremøte Møteprotokoll fra Styremøtet Møte 13.04 Møteinnkalling Møteprotokoll Orientering fra ORE Orientering om folkehelseundersøkelse Orientering fra IFK Årsrapport 2022 Møte 28.02 Møteinnkalling…

Kategorier
Regionråd

Møter i Regionrådet

Møter den 25. mai Referat fra Samrådsmøtet 25. mai Presentasjon av den foreløpige kulturstrategien fra IFK Presentasjon av Eli Blakstad Presentasjon av Ida Harstad Presentasjon av skjønnsmiddelprosjekt Presentasjon av Solveig Hansen Møteprotokoll fra ORM Møter den 6. april 2021 Protokoll fra ORM Protokoll fra Regionrådsmøtet Orientering fra fylkeskommunen Orientering om Handlingsprogram for Fylkesveger Orientering om…