Kategorier
Aktuelt

Kommunal kompensasjonsordning

– Søknadsfrist 14.04 Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal fungere som en lokal ventilordning for å kompensere de som helt eller delvis har falt utenfor øvrige kompensasjonsordninger. Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til…

Kategorier
Aktuelt

Bedriftsintern opplæring

– Søknadsfrist 15.04 Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstilling-, konkurranse og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. Innlandet fylkeskommune forvalter ordningen Bedriftsintern opplæring Innlandet (BIO Innlandet). BIO Innlandet retter seg mot det private næringslivet i Innlandet. Ordningen er ikke er ikke rettet mot…