7. mai 2023

11.00-14.00

Ilsengstiene

Gratis

Velkommen til vårtur på Ilsengstiene

Velkommen til deg som innflytter i Stange, Løten og Hamar til en fellesdag med flotte naturopplevelser i vakre omgivelser.

Norges fineste tursti gir naturopplevelser og fellesskap for deg som er glad i å gå på tur. Ilsengstiene er et unikt stinett på over 25 km, kåret til Norges beste turrute. Stiene går gjennom et mangfoldig natur- og kulturlandskap. Du krysser og følger hele fire elver – Svartelva, Starelva, Lageråa og Fura.

Denne dagen går turen forbi Ilseng gård, Horne bru til Starene feltstasjon med en kort stopp, der Norsk Ornitologisk Forening, driver ringmerking av fugl. Starene våtmarksområde er et frodig, flatt kulturlandskap på over 1000 mål med et svært rikt fugleliv. Turen går videre forbi Hagan, Løkenkvern bru før matpause på gapahuken på Bjørby. Videre inn i Ilsengmarka og tilbake til Idrettsparken ca kl 14.00. Til sammen ca 10 km i lett terreng.

Turleder er Hans Kroglund.

Oppmøtested: Ilseng idrettspark.