Kategorier
Aktuelt

Kommunal kompensasjonsordning

– Søknadsfrist 14.04

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal fungere som en lokal ventilordning for å kompensere de som helt eller delvis har falt utenfor øvrige kompensasjonsordninger.

Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune, fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Hvem kan søke?

  • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.
  • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter.    
  • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.
Foto: Jo Brenden

Næringsapparatet i kommunene i Hamarregionen er klare for å ta imot din søknad. Ta kontakt med næringsapparatet i din kommune eller Berte i Hamarregionen hvis dere har spørsmål om ordningen. Vi kjører også et webinar fredag 9. april kl. 09.00 for å vise hvordan du søker. Her vil du også få mulighet til å stille spørsmål. Lenke til å delta på webinaret på Teams.

Ordningen omfatter

  • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
  • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.
  • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives.  

Hvordan kan du søke?

For å søke må du gå inn på regionalforvaltning.no, og velge rett ordning for din kommune, eksempelvis Kommunal kompensasjonsordning Hamar 2021. Hvis du ikke allerede har en profil på regionalforvaltning må du opprette en profil og fylle inn et enkelt søknadsskjema. Husk å se på retningslinjer og legg ved nødvendige vedlegg. Søk her.

Se opptak fra webinar 09.04.21 om den kommunale kompensasjonsordningen her. Her får du informasjon om ordningen, hva det er viktig å dokumentere og vi viser hvordan du søker gjennom regionalforvaltning.no.