Hamarregionen Utvikling - post@hamarregionen.net - tlf: +47 46 88 80 00
 

Kalender

TEMALUNSJER 2014

Tidspunkt: Kl 10.00-12.00. Lunsj fra kl 11.30                                   
Sted: Gregers kafè og Bar, Grønnegata 70, Hamar. Ved få påmeldte: Hamarregionen Utvikling sine lokaler i Strandgata 23.

Pris: Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 300,- 

28. januar - Aktiv bedrift, fysisk og psykisk helse på arb.plassen (utgår grunnet medlemsarrangement 23. januar)

25. februar - Ledelse

25. mars - Kommunikasjon

29. april - Sosiale medier, synlighet

27. mai - Sommeravslutning: "Ja, vi får det til"

Temalunsjer for siste halvår vil komme her etter hvert.

For påmelding eller eventuelle spørsmål, send e-post til post@hamarregionen.net eller ring 46 88 80 00.

 

()

Vis dere frem, knytt relasjoner og få faglig påfyll! Delta på Næringslivets dag 26. aug. 2014.

()

Vi ønsker velkommen til Innlandsbykonferansen 2014! Denne gangen er det Hamar som er vertsby for denne tradisjonsrike konferansen som arrangeres hvert annet år av Hedmark og Oppland Fylkeskommuner, i samarbeid med Nasjonalt forum for stedsutvikling. 

Første dag av konferansen er viet Innlandsbyenes utviklingsmuligheter i skyggen av en oljedrevet økonomi: Hvordan kan byene styrke Innlandet, utvikling av knutepunktene og utvikling av felles bo- og arbeidsmarkedsregioner. Andre konferansedag vil vi rette søkelyset på boligbygging i byer og tettsteder: Hvordan kan vi få til økt boligbygging, hvilke aktører er viktige og hvordan bør vi bygge? 

Målgruppe for konferansen er kommuner i Hedmark og Oppland og andre som er opptatt av planlegging og utvikling i Innlandet! Vi håper å se deg og mange flere til interessante og utviklende dager på Hamar i september! 

()

Bli med på årets største matopplevelse i Hamarregionen! Interessen for kortreist og lokal mat er økende. Mange er opptatt av norske råvarer, som oppfattes som naturlige, sunne og trygge. Hamarregionen er et av Norges største landbruksdistrikter og sentrum for en nasjonal mattradisjon. Med dette som utgangspunkt skal vi skape en opplevelsesrik matmesse, med hele landet som målgruppe. Kom til Vikingskipet med dine produkter og smaksopplevelser, og vis deg frem for et stort og engasjert publikum! Hamarregionen er jo hele Norges spiskammer - og det er vårt mål å servere Norges beste årlige messe for norske mattradisjoner.