Hamarregionen Utvikling - post@hamarregionen.net - tlf: +47 46 88 80 00
 

Kalender

TEMALUNSJER 2014

Tidspunkt: Siste tirsdag i måneden fra kl 10.00-12.00. Lunsj fra kl 11.30                                   
Sted: Gregers kafè og Bar, Grønnegata 70, Hamar. Ved få påmeldte: Hamarregionen Utvikling sine lokaler i Strandgata 23.

Pris: Medlemmer gratis. Ikke-medlemmer kr 300,- 

28. januar - Aktiv bedrift, fysisk og psykisk helse på arb.plassen (utgår grunnet medlemsarrangement 23. januar)

25. februar - Ledelse

25. mars - Kommunikasjon

29. april - Sosiale medier, synlighet

27. mai - Sommeravslutning: "Ja, vi får det til"

26. august - Næringslivets dag, Scandic

30. september - Employer branding

28. oktober - Forslag til tema ønskes, send til siri@hamarregionen.net

25. november - Juleavslutning

For påmelding eller eventuelle spørsmål, send e-post til post@hamarregionen.net eller ring 46 88 80 00.

Følg oss også på Facebook, og få all informasjon om kurs, temalunsjer og andre arrangementer: www.facebook.com/hamarregionennaeringsforum 

 

()

Høstsesongens temalunsjer innledes med Employer branding som tema. Tirsdag 30. september klokka10:00 kan du møte Norges eneste byrå som har dette som spesialområde.

()

Er du interessert i å vite mer om hvordan du på best måte kan beskytte din forretningsidé, varemerke,  ditt design, mønster? Hva er konsekvensen av å ta patent på ditt produkt? Vi inviterer til gratis seminar den 2. september fra kl. 9-12 hos Innovasjon Norge på Hamar.

()

Drømmer du om egen virksomhet - eller er du i oppstartsfasen av en ny bedrift?

()

Vi ønsker velkommen til Innlandsbykonferansen 2014! Denne gangen er det Hamar som er vertsby for denne tradisjonsrike konferansen som arrangeres hvert annet år av Hedmark og Oppland Fylkeskommuner, i samarbeid med Nasjonalt forum for stedsutvikling. 

Første dag av konferansen er viet Innlandsbyenes utviklingsmuligheter i skyggen av en oljedrevet økonomi: Hvordan kan byene styrke Innlandet, utvikling av knutepunktene og utvikling av felles bo- og arbeidsmarkedsregioner. Andre konferansedag vil vi rette søkelyset på boligbygging i byer og tettsteder: Hvordan kan vi få til økt boligbygging, hvilke aktører er viktige og hvordan bør vi bygge? 

Målgruppe for konferansen er kommuner i Hedmark og Oppland og andre som er opptatt av planlegging og utvikling i Innlandet! Vi håper å se deg og mange flere til interessante og utviklende dager på Hamar i september! 

()

Bli med på årets største matopplevelse i Hamarregionen! Interessen for kortreist og lokal mat er økende. Mange er opptatt av norske råvarer, som oppfattes som naturlige, sunne og trygge. Hamarregionen er et av Norges største landbruksdistrikter og sentrum for en nasjonal mattradisjon. Med dette som utgangspunkt skal vi skape en opplevelsesrik matmesse, med hele landet som målgruppe. Kom til Vikingskipet med dine produkter og smaksopplevelser, og vis deg frem for et stort og engasjert publikum! Hamarregionen er jo hele Norges spiskammer - og det er vårt mål å servere Norges beste årlige messe for norske mattradisjoner.